O.b.s. d'n tuun, waar je jezelf mag zijn!

O.b.s. d’n tuun karakteriseert zich door haar open karakter, de kleinschaligheid en de korte lijnen tussen leerlingen, personeel, ouders en management. D’n tuun is een lerende organisatie waar voortdurend gewerkt wordt aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Het team van leerkrachten maakt daarbij gebruik van elkaars kwaliteiten door van en met elkaar te leren (collegiale consultatie) en richt zich op de teamontwikkeling.

De eind- en tussenopbrengsten van onze leerlingen worden structureel en systematische geanalyseerd en geëvalueerd op leerlingniveau en groepsniveau. Op leerkrachtniveau en schoolniveau worden trends gemaakt en conclusies uit de trends getrokken. D’n tuun is een school met een open karakter waarbij leerlingen, ouders en het team van leraren samenwerken om een optimale ontwikkeling te realiseren bij onze leerlingen.


Heeft u belangstelling voor onze school?
U bent van harte welkom.
Maak (vrijblijvend) een afspraak met Paul van den Berg, directeur.
Tel.: 0187 482651

Kalender

  • 25 oktober 2017 controle hoofdluis
  • 26 oktober 2017 Nieuwsbrief
  • 01 november 2017 voedselbank
  • 13 november 2017 Koffiehalfuurtje groep 3 4
  • 14 november 2017 Koffiehalfuurtje groep 7 8

naar de volledige kalender

Nieuwsbrief

Gefeliciteerd

  • Sem uit Groep 7 is jarig op 23 oktober
  • Lotte uit Groep 8 is jarig op 25 oktober
  • Joeri uit Groep 8 is jarig op 26 oktober
  • Mohamad uit Groep 6 is jarig op 27 oktober
  • Isaia uit Groep 6 is jarig op 7 november