Schoolgids

In deze gids vindt u naast praktische informatie ook onderwijsinhoudelijke zaken, die u een beeld geven van de wijze waarop wij het onderwijs op d’n tuun gestalte geven.Vanaf het schooljaar 2010-2011 wordt de schoolgids digitaal verzonden naar de ouders en kunt u de schoolgids op de website van onze school vinden. Aan het begin van elk nieuw schooljaar krijgen alle ouders een jaarkalender met daarbij aanvullende informatie en/of wijzigingen van de schoolgids. Zo bent u altijd op de hoogte!


Voor een snelle zoektocht, verwijzen wij u naar de inhoudsopgave.
Voor vragen of opmerkingen over deze schoolgids, kunt u terecht bij de directie.

Klik hier om de schoolgids 2016-2017 te openen of te downloaden.