Kanjertraining / Anti-pestbeleid

 

Het team van o.b.s d’n tuun heeft scholing gevolgd over het geven van Kanjerlessen behorende bij de Kanjertraining. De Kanjertraining bevat lessen op sociaal-emotioneel gebied.
 

De Kanjerlessen gaan uit van de positieve eigenheid van het kind, die het verlangen heeft om goed te doen. Naar aanleiding van de Kanjertraining hebben wij een Kanjerprotocol gemaakt. Dit zijn afspraken die wij in de school hanteren om het voor iedereen prettig te houden. Wij hebben gekozen voor deze, preventieve, vorm als Anti-pestbeleid. U kunt dit protocol hier bekijken. 

Doelen die wij met de Kanjerlessen onder andere streven te behalen, zijn:
- Iedereen wordt gerespecteerd.
- Leerlingen voelen zich veilig.
- Leerlingen voelen zich betrokken bij elkaar.
- Leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor eigen handelen.
- Leerlingen leren hun gevoelens onder woorden te brengen. 


De Kanjerlessen zijn zo ontworpen dat ouders betrokken kunnen worden bij de lesinhoud. Kanjertraining richt zich op de school, de ouders, de sportvereniging en de kinderen, kortom: de hele omgeving van het kind. Door het geven van deze lessen zijn we preventief met de kinderen en hun omgeving bezig.
 

Graag verwijzen wij u voor meer informatie door naar de website van Kanjertraining