Plusklas

Op SOPOGO-scholen wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit. Zeker ook voor zorgleerlingen. De praktijk leert echter dat het grootste deel van de zorg over het algemeen uitgaat naar leerlingen die minder makkelijk het niveau halen. Minstens zo belangrijk is het om te kijken naar extra zorg en uitdagingen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Daarom hebben we, na een uitgebreide pilot, Plusklassen in het leven geroepen. Onze school biedt de locatie voor de Plusklas voor kinderen uit onze regio.
Bent u benieuwd over wat de Plusklas kan bieden? Kijk dan hier.