Overblijven en buitenschoolse opvang

Te bereiken via: tso@obsdntuun.nl

De tussenschoolse opvang, ook wel overblijf genoemd, wordt op obs d’n tuun verzorgd door ouders. Het overblijfteam bestaat op dit moment uit acht moeders die elk op één of twee vaste dagen de overblijf verzorgen. De overblijf is per dag in handen van drie of vier overblijfmoeders. Tot slot zijn er twee oproepkrachten. Zij vallen in op het moment dat een vaste overblijfmoeder uitvalt.
Naast overblijfmoeder is Marion van Biert ook coördinator van de overblijf. Zij verzorgt een aantal organisatorische taken en is het aanspreekpunt voor u, als ouder. Daarnaast zult u haar regelmatig op school tegen komen. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen wordt als uitgangspunt de beleidsnota “verantwoord overblijven” gebruikt. Hier volgen de belangrijkste punten:
 
Het overblijven:
 • Om 12.00 uur komen de kinderen naar het overblijflokaal. Groep 1 en 2 worden opgehaald door een overblijfkracht. De kinderen uit groep 1, 2 en 3 eten in een onderbouwlokaal, groep 4 tot en met 8 eet in een bovenbouwlokaal.
 • Tussen 12.00 uur en 12.30 uur zitten de kinderen aan tafel en eten hun lunch.
 • Na het eten is er de mogelijkheid om tanden te poetsen. U dient zelf de benodigdheden mee te geven. Voor de vaste overblijf kinderen is er de mogelijkheid om de tandenborstel en tandpasta in een eigen beker op school te bewaren. 
 • Om 12.30 uur spelen de kinderen gezamenlijk buiten op het kleuterplein onder toezicht van de overblijfkrachten. Bij slecht weer worden er in school activiteiten aangeboden.
 • Om 12.50 uur gaan de kinderen naar hun eigen klas waar op dat moment de leerkracht aanwezig is.
 
Aanmelden
Middels het inschrijfformulier meldt u uw kind(eren) aan voor de overblijf. Op het formulier kunt u de vaste dagen opgeven. Voor incidenteel overblijven kunt u tot uiterlijk 11.30 uur de dag zelf uw kind(eren) aanmelden bij een van de overblijfkrachten of via de email: tso@obsdntuun.nl Ook bestaat de mogelijkheid uw kind(eren) op maandagochtend aan te melden. Bij de onderbouw is iemand van de overblijf aanwezig die de aan- of af meldingen bijwerkt in de administratie.

Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.
 
Afmelden
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet hoeft over te blijven maar wel is aangemeld, wordt verwacht dat u uw kind(eren) afmeldt.
Dit kan op dezelfde manieren als het aanmelden (per mail of bij een van de overblijfkrachten) tot uiterlijk 8.15 uur op de dag zelf. Via deze link krijgen de leerkrachten van de school dezelfde mail. Hierdoor hoeft u niet nogmaals uw kind voor school af te melden. Wanneer uw kind niet komt, maar wel staat aangemeld worden de kosten van het overblijven doorberekend. Wanneer uw kind ergens anders wil eten (bijvoorbeeld bij een vriendje of vriendinnetje) dient u van tevoren uw kind af te melden.
Zonder toestemming van u kan uw kind niet ergens anders eten.
 
Van de overblijfkracht kunt u verwachten dat zij:
 • zorg dragen voor het welzijn uw kind(eren).
 • toezicht houden.
 • de aanwezigheid bijhouden.
 • handelend optreden bij ongelukjes/ ongevallen.
 • u op de hoogte houden van bijzonderheden omtrent uw kind(eren).
 
Regels van de overblijf.
 • Van de kinderen wordt verwacht dat ze tijdens het overblijven zich houden aan de schoolregels en de regels die de overblijfkracht stelt. Wanneer een kind herhaaldelijk de regels overtreedt zal de overblijfkracht overleg plegen met de desbetreffende leerkracht en zo nodig het kind overdragen aan de leerkracht.
 • Kinderen die snoep bij zich hebben mogen dit opeten als ze hun brood gegeten hebben. Kinderen die niet eten, worden gestimuleerd minimaal een boterham te eten. Kinderen worden niet gedwongen te eten. Overblijfouders kunnen bij eetproblemen signalerend optreden.
 • De kinderen maken tijdens het overblijven gebruik van de spelmaterialen van school. Wij verwachten dat zij hier zorgvuldig mee om gaan. Bij opzettelijk vernielen zal het kind(eren) aansprakelijk worden gesteld voor de vervanging van het materiaal.
 
Kosten
Aan het overblijven zijn kosten verbonden. U betaalt € 1,- per keer, per kind. U kunt een strippenkaart van 10 of 20 strippen kopen. De kosten dienen vooruit te worden betaald bij een overblijfmoeder die op maandagochtend tot 8.45 uur bij de onderbouw aanwezig is. Ook kunt u de betaling voldoen bij één van de andere overblijfkrachten.
Een strippenkaart werkt als volgt: U koopt een kaart met 10 of 20 tegoeden. Per kind wordt er één tegoed van uw kaart gestempeld voor elke keer dat uw kind overblijft. Wanneer er nog twee tegoeden op uw kaart staan krijgt u een brief van de overblijf waarop staat dat uw strippenkaart bijna vol is. Wilt u gebruik blijven maken van de overblijf dan wordt u verzocht een nieuwe strippenkaart te kopen. Als de kaart vol is krijgt uw kind deze mee naar huis. Op de volle kaart staan de data van de keren dat uw kind gebruik heeft gemaakt van de overblijf.
Wanneer er een week verstrijkt zonder dat er aan de kosten wordt voldaan kunt u een herinnering van betaling verwachten, met het verzoek alsnog te betalen. Indien de kosten na een tweede herinnering wegens achterstallige betaling niet binnen de aangegeven termijn wordt betaald, zijn wij genoodzaakt het over te dragen aan de directie. Om te voorkomen dat de schuld te hoog op loopt kan de directie besluiten uw kind niet meer toe te laten tot de overblijf.
Voor de kinderen die minder dan 3 keer per schooljaar gebruik maken van de overblijf is er de mogelijkheid om per keer te betalen. De kosten zijn dan €2,- per kind, per dag. Alleen gepast betalen is mogelijk.
 
Inschrijfformulier
Om de organisatie van de overblijf zo goed mogelijk te laten verlopen, wordt u verzocht het inschrijfformulier in te vullen. Op het formulier wordt u gevraagd om informatie die ons in staat stelt de juiste zorg en opvang te bieden.
Wanneer er iets in uw situatie verandert verzoeken wij u dit door te geven zodat wij het aan kunnen passen. U kunt ook een nieuw aanmeldingsformulier invullen. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden.
 
Tot slot hopen wij dat u voldoende informatie hebt over het overblijven. Voor vragen, opmerkingen, aanmerkingen, mededelingen of klachten kunt u terecht bij de coördinator van de overblijf Marion van Biert of bij de directeur Wilma van der Heiden.