Bezetting MR

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit twee ouderleden en twee personeelsleden. De oudergeleding wordt gekozen door de ouders en de teamgeleding door het team. De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. Na deze periode is herverkiezing mogelijk.

De leden van onze medezeggenschapsraad voor schooljaar 2016-2017 zijn:


Voor vragen of opmerkingen kunt u een van de MR-leden persoonlijk benaderen of een e-mail sturen naar mr@obsdntuun.nl