GMR

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen die onder ons bestuur (Stichting OPOGO) vallen. In deze raad zitten van iedere basisschool twee vertegenwoordigers, een leerkracht en een ouder. In de vergaderingen van de GMR worden schooloverstijgende zaken besproken. Namens d'n tuun zitten Jacquelien Struik en Annemieke Ouwens in de GMR.

De vergaderdata van de GMR zijn:

* woensdag 28 september 2016
* donderdag 6 december 7 2016               
* maandag 6 februari  2017                         
* woensdag 12 april 2017                                            
* dinsdag 13 juni 2017