Dossier

Wij hebben als school veel contact met allerlei instanties waarvan wij post ontvangen. Ook lezen wij veel vakliteratuur. Regelmatig komen er artikelen voorbij die voor u als ouder ook zeer interessant zouden kunnen zijn. In het kader hiervan hebben wij een nieuwe rubriek in het leven geroepen; het Dossier. In dit dossier zullen wij met regelmaat artikelen plaatsen waarvan wij denken dat wij dat jullie, de ouders van onze school, wat aan zouden kunnen hebben.

Als er een nieuw artikel wordt geplaatst, zullen wij u daar middels de "het laatste nieuws" van op de hoogte brengen.

Artikel 4: 25 Manieren om aan je kind te vragen hoe de dag op school was.
Herkent u dat; aan uw kind vragen hoe het op school was en standaard het antwoord "goed" krijgen? Als leerkracht horen we geregeld dat kinderen thuis niet veel loslaten over wat er op school gebeurd is. Heeft u er wel eens bij stil gestaan dat de manier van vragen, bepaalt welk antwoord er komt? Maak gebruik van dit gegeven en stel eens een keer de vraag op een andere manier. Hoe? Lees dat hier!

Artikel 3: Leren schrijven begint met een goede greep.

Bij het leren schrijven op school wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van een goede potloodgreep of pengreep. Om vloeiend en makkelijk te kunnen schrijven is het belangrijk dat een kind het potlood of de pen op de juiste manier vasthoudt. Dat begint al op het moment dat uw kind op school komt. Voor sommige kinderen blijkt het echter behoorlijk moeilijk om deze potlood- of pengreep goed onder de knie te krijgen. Dan is het verstandig om hier thuis extra aandacht aan te besteden. Nieuwsgierig geworden? Lees hier het artikel.

Artikel 2: Nut en noodzaak van tafels leren.
Tafels leren, waarom doen we dat? Sommige ouders kunnen zich nog goed herinneren hoe zij dat vroeger moest doen; stampen, stampen, stampen. Is het in deze tijd, waarin rekenmachines het vaak overnemen, nog wel nuttig om de tafels uit het hoofd te leren? Lees het artikel via deze link en neem ook even een kijkje bij de overige artikelen op de site. Deze site is er speciaal voor ouders en geeft veel informatie over allerhande zaken die in het onderwijs aan bod komen.  Artikel 1: December gezellig?!? - geplaatst op 30 oktober 2012.

Artikel 1: De decembermaand, zo gezellig!
December is vaak een maand vol gezelligheid, althans... voor de meeste kinderen. Sommige kinderen hebben echter last van alle spannende dingen en onregelmatigheden. Dit artikel is speciaal bedoeld voor alle ouders van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum en adhd, maar wellicht voor andere ouders ook herkenbaar. De tips kunnen wellicht uitkomst geven!
Lees hier het artikel.